ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม ปี 2560

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อย่างพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้บุคลากรพัฒนานักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใครั้งนี้ด้วย