ร่วมเดินขบวนรณรงค์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเปิดพิธีร่วมรณรงคืวันยาเสพติดโลก ในปี พ.ศ. 2562 นี้ มีคำขวัญที่ว่า “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันยาเสพติดโลก พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยายราชภัฏเพรบูณณ์ นำโดย ดร.ณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว รักษาการผู้อำนวยกองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งรองคณบดี เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ด้วย