ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
 
 
 
 
0 0 5 0 1 7
Views Today : 21
Total views : 20537