กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

อัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีรับเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อินทนิลช่อที่ 42 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริ

Read More
กิจกรรมนักศึกษา

โครงการ “ประชุมรวมพลังขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560”

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริ

Read More