ทุนนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาทุนนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

นายดนัย มีเพชร นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เดินทางไปรับมอบรางวัล กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

นายดนัย มีเพชร นักศึ

Read More
ทุนนักศึกษาล่าสุด

ขยายเวลา การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ด่วน !!! การสมัครขอร

Read More