นายดนัย มีเพชร นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เดินทางไปรับมอบรางวัล กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

นายดนัย มีเพชร นักศึ

Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และคณะ นำนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี

ในวันที่ 23 มิถุนายน

Read more

เชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาคณาจารย์ และมอบตัวเป็นศิษย์”

ขอประชาสัมพันธ์ ให้น

Read more