Author: admin

กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมล่าสุด

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา สำน

Read More
งานประกันอุบัติเหตุประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
กิจกรรมนักศึกษาทุนนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

นายดนัย มีเพชร นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เดินทางไปรับมอบรางวัล กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

นายดนัย มีเพชร นักศึ

Read More